Iščemo še enega člana ekipe

Prijave zbiramo do 3.11.2018

Inkubator d.o.o. Sežana objavlja prosto delovno mesto, zaposlitev za določen čas (za čas trajanja projekta do 28.2.2021), s poskusnim delom 6 mesecev in sicer: »SVETOVALEC (m/ž)«

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:

 • najmanj visokošolska izobrazba 2. stopnje ali visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba,
 • 3 leta delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje angleškega jezika

Delovno področje:

 • sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih,
 • opravljanje nalog iz dejavnosti izobraževalno razvojnega središča,
 • organizacija raznih dogodkov,
 • informiranje, svetovanje in mentoriranje s področja podjetništva,
 • pomoč pri rednem delu/obratovanju inkubatorja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • z delovnimi izkušnjami, ki so si jih pridobili z opravljanjem del, ki ustrezajo nalogam delovnega področja tega delovnega mesta,
 • z delovnimi izkušnjami s področja podjetništva.

Prijava:

Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Priloženo naj bo tudi dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe ter dokazila o delovnih izkušnjah.

Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu »SVETOVALEC (m/ž)«

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja projekta »Mitski park« v okviru programa Interreg V - A Slovenija - Hrvaška (do 28.2.2021) s polnim delovnim časom z možnostjo podaljšanja.

Kandidat pošlje prijavo v pisni obliki na naslov Inkubator d.o.o. Sežana, Kraška ulica 2, 6210 Sežana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: #EM#696f646c446c686c7d6b6b7f637f207c79#EM#.

Rok za prijavo: do vključno 3.11.2018.

Več informacij: Vsak delovni dan med 8. in 16. uro, 05 7313 500 (Tina Čeh).

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Sežana, 23.10.2018

Tina Čeh, direktorica


Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
 • Inkubator d.o.o. Sežana
  Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
 • Telefon: +386 5 7313 500
  Faks: +386 5 7313 501

  pišite nam