JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V PODJETNIŠKI INKUBATOR SEŽANA

Vabimo vse zainteresirane bodoče podjetnike, nove podjetnike in podjetja, da postanejo člani stimulativnega podjetniškega okolja in z našo pomočjo razvijajo inovativne podjetniške ideje.
V podjetniškem inkubatorju Sežana nudimo brezplačne podjetniške delavnice in izobraževanja, pomoč izkušenega osebja pri namestitvi in razvoju podjetniške ideje, trimesečno brezplačno uporabo delovnega mesta v coworking prostoru ter kasnejši ugoden najem poslovnih prostorov, mreženje z več kot štiridesetimi podjetji…

POGOJI ZA SODELOVANJE:

Prijavijo se lahko potencialni podjetniki (posamezniki ali skupine z razvito poslovno idejo) in mlada podjetja, organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, katerih starost praviloma ne presega 3 let. Prednost imajo posamezniki, skupine ali podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in tržijo inovativne izdelke ali storitve.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA TER NAČIN PRIJAVE:

Kandidati morajo oddati izpolnjeno vlogo za sprejem v Inkubator, s kratkim opisom podjetniške ideje, ključnih potencialnih kupcev in trgov ter ekipe. Vloga za sprejem_INK-predinkubiranje.docx

Prijavljene kandidate bomo povabili na razgovor, na podlagi katerega jih bomo vključili v Inkubator Sežana.

ROK PRIJAVE IN POSTOPEK VKLJUČITVE

Vlogo za vključitev lahko oddate do 31. decembra 2018.

Postopek za vključitev v podjetniški inkubator Sežana je opredeljen v Pravilniku o postopku za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator Sežana.


PODROBNEJŠE INFORMACIJE

Telefon: 05 7313 500

e-pošta: #EM#696f646c446c686c7d6b6b7f637f207c79#EM#

osebno: Kraška ulica 2, 6210 Sežana, II. nadstropje

 

MGRT slo

SPIRIT logo

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija  in  Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. www.eu-skladi.si


Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
  • Inkubator d.o.o. Sežana
    Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
  • Telefon: +386 5 7313 500
    Faks: +386 5 7313 501

    pišite nam