Razpisi

RazpisRoki prijaveDokumentacija
P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v RS ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vloge: 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.9. in 20.10.2018
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2018 ...več
Institucija: Občina Sežana
Rok za predložitev vlog je do vključno 30.3.2018
P1 plus 2018 Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Roki za predložitev vlog: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1.9., 15.9., 1.10. in 15.10.2018 P1-plus-2018-RD.pdf
Javni razpis "Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018" ...več
Institucija: SPIRIT Slovenija
Roka za oddajo vlog sta: 5.1.2018 in 15.5.2018 RD_Individualni_sejmi_2018.pdf
Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018 "PRIZ 17-18" ...več
Institucija: SPIRIT Slovenija
Roka za oddajo vlog sta: 7.12.2017 in 22.2.2018 RD_PRIZ17-18.pdf
Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018« ...več
Institucija: Spirit Slovenija
Rok za oddajo vlog:2.10.2017 in 1.3.2018 RD_e-poslovanje.pdf
Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti UREDITEV PROSTOROV V INKUBATORJU V SEŽANI ...več
Institucija: Inkubator d.o.o. Sežana
Rok za prejem ponudb: 19.7.2017, do 11:00 ure
Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 ...več
Institucija: SPIRIT Slovenija
Rok za oddajo vlog: 13.6.2017 RD_sejmi_2017.pdf
Javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1.1.2017 in 31.5.2017 ...več
Institucija: SPIRIT Slovenija
Rok za predložitev vloge: 5.6.2017 RD_Sejmi_jan_maj_2017.pdf
P2 2017 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017 ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog: 18.4.2017 RD_P22017.pdf
SK200 2017 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
do vključno 21.4.2017 (prvo odpiranje). Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do drugega roka za prijavo, ki bo do vključno 6.10.2017 RD_SK200-2017.pdf
SK75 2017 - Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
do vključno 12.5.2017 (prvo odpiranje). Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. do drugega roka za prijavo, ki bo do vključno 6.10.2017 RD_SK75-2017.pdf
P1 plus 2017 Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Roki za predložitev vlog: 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 15.7., 15.8., 1. 9., 15.9., 1.10. in 15. 10. 2017 P1plus2017.pdf
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2017 ...več
Institucija: Občina Sežana
Rok za predložitev vlog je do vključno 31.3.2017
P7 2017 Mikrokrediti za mikro in mala podjetja ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vloge: 10.2.2017 in 10.6.2017 P72017_RD.pdf
Javni razpis »KREPITEV KOMPETENC IN INOVACIJSKIH POTENCIALOV PODJETIJ« ...več
Institucija: SPIRIT Slovenija
Rok za oddajo vlog: 20.2.2017
Procesni vavčer 2016/2017 ...več
Institucija: SPIRIT Slovenija
Roki za oddajo vlog so: 10.11.2016, 8.12.2016, 11.1.2017 in 15.2.2017.
Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 ...več
Institucija: SPIRIT Slovenija
Rok za predložitev vlog: 6.9.2016 do 13. ure RD_Sofin_indiv_nastopov_podjetij_na_medn_sejmih_v_tujini_2016.pdf
Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v RS v letih 2016 in 2017-prvi kapitalski vstopi ...več
Institucija: SPIRIT Slovenija
Javni razpis je odprt do 27. 03. 2017 oz. do porabe predvidenih proračunskih sredstev RD_TNI16_17.pdf
Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 ...več
Institucija: SPIRIT Slovenija
Prvo odpiranje: 18.8.2016, drugo odpiranje: 27.1.2017, tretje odpiranje: 2.6.2017 Javni_razpis_Trzne_raziskave_2016_2017.pdf
P2B 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog: 24.6.2016 P2B2016-RD.pdf
P2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016 ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog: 17.6.2016 P22016-RD.pdf
P1 plus 2016 Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Roki za predložitev vlog: 1.3., 15.3., 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 15.7., 15.8., 1.9., 15.9., 1.10., 15.10.2016 P1plus2016-RD.pdf
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2016 ...več
Institucija: Občina Sežana
Rok za predložitev vlog je do vključno 23. 3. 2016
P7 2016 Mikrokrediti za mikro in mala podjetja ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vloge: 19.2.2016 in 25.5.2016 P72016_RD.pdf
POZIV ZA VKLJUČITEV V INKUBATOR IN NAJEM PROSTOROV ...več
Institucija: Inkubator Sežana
Rok za prejem prijavnega obrazca: do zapolnitve prostorov oz. najkasneje do 26.8.2015 Prijavni obrazec INK 2015.doc
Javni razpis za imenovanje direktorja ...več INKUBATOR JR direktor.pdf
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2015 ...več
Institucija: Občina Sežana
Rok za predložitev vlog je do vključno 11. 5. 2015
P1 2015 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Roki za predložitev vlog: 7.4., 7.5., 8.6., 7.7., 7.9. in 7.10.2015 RD-P12015.doc
P1 TIP 2015 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Roki za predložitev vlog: 15.4., 15.5., 15.6., 15.7., 15.9. in 15.10.2015 RD-P1TIP2015.doc
Semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila (SK75) in v obliki neposrednega kapitalskega vložka (SK200) ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
P7 2015 Mikrokrediti za mikro in mala podjetja ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Roki za predložitev vloge: 20.2.2015
P1 B 2014 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Roki za predložitev vlog: 16.6., 15.7., 15.9., 15.10., 17.11 in 15.12.2014
P1 B TIP 2014 Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Roki za predložitev vlog: 20.6., 21.7. in 5.9.2014
P1 TIP 2014 Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Roki za predložitev vlog: 22.04.2014 in 20.05.2014
P1 2014 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog: 15.04.2014 in 15.05.2014
P2A 2014 - Subvencije za zagon inovativnih podjetij ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog: 25.4.2014 P2A_2014_RD.pdf
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2014 ...več
Institucija: Občina Sežana
Rok za predložitev vlog je do vključno 31. 3. 2014
Najava P2A 2014 - Subvencije za zagon inovativnih podjetij ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Objava: predvidoma 28. februar 2014
Javni razpis P7 - mikrokrediti za mikro in mala podjetja ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Roki za predložitev vlog: 20.1., 20.2. in 20.3.2014 P72014-rd.doc
P1 TIP 2013 Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Roki za predložitev vlog: 5.11.2013 in 5.12.2013 oziroma do porabe sredstev RD-P1TIP2013.pdf
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2013 ...več
Institucija: Občina Sežana
Rok za predložitev vlog je do vključno 5. 8. 2013 JR_UrL_52_210613spodbujaZapos.pdf
P4 2013 - Sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013 - 2014 ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vloge: 5.9.2013 P42013-rd.doc
Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini« ...več
Institucija: SPIRIT Slovenija
Javni razpis bo odprt do vključno 30.5.2013 do 13.00. Sofinanciranje_individualnih_nastopov_podjetij_na_mednarodnih_sejmih_v_tujini.doc
Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2013 ...več
Institucija: SPIRIT Slovenija
RD_TNI_2013.doc
Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013 ...več
Institucija: SPIRIT Slovenija
RD-Trzne_raziskave_2013.doc
P1 2013 Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
P1-2013_JR.pdf
P2A 2013 - Subvencije za zagon inovativnih podjetij ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vloge: 6.5.2013 P2A_2013RD.pdf
Najava javnih razpisov – že januarja in februarja bo objavljenih 23 novih razpisov, do junija bo v okviru 40-ih razpisov na voljo 457 milijonov evrov ...več
Institucija: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS
Najava-razpisov-MGRT13-14.doc
Mikrokrediti za mikro in mala podjetja - P7 2012 ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
RD-P7_2013.doc
Najava razpisa P2 2013 - Subvencije za zagon podjetij ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Okvirni pogoji-P2-2013.doc
Raziskovalni vavčer ...več
Institucija: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Javni razpis bo odprt od 22. oktobra 2012 do porabe sredstev oz. do vključno 1. marca 2013 do 12. ure JR_Raziskovalni-vavcer.pdf
Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti »TI 2012« ...več
Institucija: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10. oktobra 2012 RDTI2012.doc
Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012 ...več
Institucija: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
1. rok za oddajo vloge: 5. september 2012 (do 12. ure) JAVNI_RAZPIS_krop_120726.doc
Subvencija za zaposlitev brezposelnih mladih do 30. leta starosti ...več
Institucija: Zavod RS za zaposlovanje
Ponudbo lahko predložite od dne objave javnega povabila do porabe razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 1.6.2013
Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2012 ...več
Institucija: Japti
Rok za prispetje vlog za sedmo odpiranje je 17. avgusta 2012, do 12. ure Javni-razpis-TNI-2012-ANG.pdf
Javni_razpis_za_spodbujanje_tujih_neposrednih_investicij_v_letu_2012.doc
Razpis za dolgoročne kredite ter garancije namenjene pospeševanju razvoja podjetništva v Obalno-kraški regiji in Občini Ilirska Bistrica v letu 2012 ...več
Institucija: Regionalni razvojni center Koper – Garancijska shema
Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev
Javni razpis Sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini ...več
Institucija: Japti
Rok za predložitev vloge: 31.7.2012 do 13.00 ure Razpisna_dokumentacija-Sofinanciranje_udelezbe_na_sejmih_v_tujini.pdf
Javni razpis Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih ...več
Institucija: Japti
Rok za predložitev vloge: 16.7.2012 do 12.00 ure RD_sofinanciranje_trznih_raziskav_2012.pdf
Javni razpis P1 TIP 2012 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Roki za predložitev vlog: 2.7.2012, 15.8.2012, 5.9.2012, 5.10.2012, 5.11.2012 in 5.12.2012 oziroma do porabe sredstev RD-P1-TIP-2012.pdf
Javni razpis P2A 2012 - Subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2012 ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vloge: 7.5.2012 P2_2012_razpisna_dokumentacija_P2A.doc
Javni razpis P1 2012 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Roki za predložitev vlog: 26.4.2012, 20.5.2012, 20.6.2012, 10.9.2012, 10.10.2012 in 10.11.2012 oziroma do porabe sredstev RD-P1-2012.doc
Najava razpisa P2 2012 - subvencije za zagon podjetij ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Slovenski podjetniški sklad bo v letu 2012 ponovno ponudil subvencije za zagon podjetij P2.
Javni razpis - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 B 2011) ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog: 20.10.2011 in 21.11.2011 oziroma do porabe sredstev P1B-2011.doc
Javni razpis - Izdelava študije izvedljivosti eko poslovne cone Sežana ...več
Institucija: Inkubator d.o.o. Sežana
Rok za predložitev vlog: 15.7.2011 do 12. ure
Javni razpis Procesni vavčer ...več
Institucija: JAPTI
do porabe sredstev oz. ne dlje kot do 29.11.2011 JR-Procesni-vavcer-2011.pdf
Javni razpis Tržne raziskave na novih tujih trgih 2011 ...več
Institucija: JAPTI
1.7.2011 do 12. ure RD-Trzne_raziskave.pdf
Javni razpis - Mentorski vavčer 2011 ...več
Institucija: Japti
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, vendar ne dlje kot do 20.06.2011 RD-Mentorski_vavcer_2011.doc
Javni razpis Produkt P2 - Sofinanciranje zagona podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih v letu 2011 ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog je 25.3.2011 (P2A) oziroma 15.3.2011 (P2B, P2C)
Nove subvencije za inovativna podjetja ...več
Institucija: Japti
Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, vendar ne dlje kot do 29.9.2011 RD-Inovacijski_vavcer_2011.doc
Javni razpis za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini ...več
Institucija: Japti
Rok za predložitev vlog: 13.12.2010, do 13. ure RD-Mednarodni_sejmi_2011.doc
Javni razpis - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 B 2010) ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog: 20.10.2010 in 20.01.2011 oziroma do porabe sredstev Rd-P1B.doc
Javni razpis Produkt P2 - Sofinanciranje zagona podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih v letu 2010 ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog je 25.3.2010 P2-2010_rd.pdf
Javni razpis - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1) ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog: 25.2., 1.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.9., 5.10. in 5.11. 2010 oziroma do porabe sredstev RD-P1-2010.doc
Javni razpis - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1C) ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog: 15.10.2009 RD-P1C.doc
Razpis za nagrado naj e-podjetje in naj e-projekt 2009 ...več
Institucija: GZS
1.10.2009 do 10. ure Razpis-Naj-E-podjetje.pdf
Javni razpis Inovacijski vavčer ...več
Institucija: JAPTI
23.09. in 14.10.2009 Inovacijski_vavcer_RD.pdf
Javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke opreme v obdobju 2009-2011 ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog je 24.04.2009. P4-RD.pdf
Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1A) ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog: 20.03.2009, 10.04.2009 in 10.05.2009 P1A-RD.pdf
Javni razpis Produkt P2 - Sofinanciranje zagona podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih v letu 2009 ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog je 20.3.2009 P2-2009_RD.pdf
Javni razpis Produkt P4 - Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 249 zaposlenimi ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog je 17.10.2008 P4- Razpisna dokumentacija.pdf
Javni razpis Spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega osebja ...več
Institucija: JAPTI
Rok za predložitev vlog je 26.5. in 30.6.2008. RD-mobilnost kadrov.doc
Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog je 07.04.2008. P4A.pdf
Ukrep 312 ...več
Institucija: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok za predložitev vlog je do porabe sredstev. Ukrep 312.pdf
Javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje investicijskih projektov podjetniškega značaja ...več
Institucija: Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
Roki za oddajo prijav so: 25.5.08, 13.6.08, 4.7.08, 24.7.08, 13.8.08, 2.9.08, 22.9.08, 13.10.08, 3.11.08, 21.11.08, 10.12.08, 22.12.08. razpis_13b.pdf
Javni razpis za sofinanciranje (subvencije) zagona inkubiranih in inovativnih podjetij P2 (A,B,C,D) v letu 2008 ...več
Institucija: Slovenski podjetniški sklad
Rok za predložitev vlog je 20.04.2008. P2(A,B,C,D).pdf

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
  • Inkubator d.o.o. Sežana
    Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
  • Telefon: +386 5 7313 500
    Faks: +386 5 7313 501

    pišite nam