Javni razpis "Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018"

Roka za oddajo vlog sta: 5.1.2018 in 15.5.2018
Institucija: SPIRIT Slovenija


predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Mednarodni sejem je sejem, ki je vpisan v bazi: www.expodatabase.com ali v bazi www.auma.de, hkrati pa mora imeti več kot 10% tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 1.900.000 EUR.


Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Višina sofinanciranja udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini znaša: 5.313,06 Eur + 65,2 * X

X = velikost razstavnega prostora v m2

 Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje znaša 5 m2,maksimalna pa 120 m2.

Obdobje upravičenih stroškov za operacijo je od 1.1.2018 do 31.12.2018.

 

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo v elektronski obliki na naslov: #EM#696f666a72287562626463393c3c364f63617b617d61657b776f7f75757c306c49#EM#. Vprašanja morajo prispeti najpozneje deset dni pred iztekom roka za oddajo vloge.


Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
  • Inkubator d.o.o. Sežana
    Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
  • Telefon: +386 5 7313 500
    Faks: +386 5 7313 501

    pišite nam