Javni razpis "Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018"

Roka za oddajo vlog sta: 5.1.2018 in 15.5.2018
Institucija: SPIRIT Slovenija


predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Mednarodni sejem je sejem, ki je vpisan v bazi: www.expodatabase.com ali v bazi www.auma.de, hkrati pa mora imeti več kot 10% tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 1.900.000 EUR.


Upravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Višina sofinanciranja udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini znaša: 5.313,06 Eur + 65,2 * X

X = velikost razstavnega prostora v m2

 Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje znaša 5 m2,maksimalna pa 120 m2.

Obdobje upravičenih stroškov za operacijo je od 1.1.2018 do 31.12.2018.

 

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo v elektronski obliki na naslov: #EM#696f666a72287562626463393c3c364f63617b617d61657b776f7f75757c306c49#EM#. Vprašanja morajo prispeti najpozneje deset dni pred iztekom roka za oddajo vloge.

Novice

arhiv novic

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. www.eu-skladi.si
  • Inkubator d.o.o. Sežana
    Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
  • Telefon: +386 5 7313 500
    Faks: +386 5 7313 501

    pišite nam