Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2018

Rok za predložitev vlog je do vključno 30.3.2018
Institucija: Občina Sežana

Predmet razpisa:

Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana, in sicer:
 • sofinanciranje prve zaposlitve oz. pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1),
 • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) in
 • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

 

Vrednost razpisa:

Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2018 znaša 99.000 Eur, od tega za:

 • Ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oz. pripravništva v okvirni višini 23.000 Eur (višina sofinanciranja do 3.200 Eur),
 • Ukrep 2 spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini: 28.000 Eur (višina sofinanciranja do 4.000 Eur) in
 •  Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini: 48.000 Eur (višina sofinanciranja do 4.000 Eur).

 

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi - Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska cesta 4, kontaktna oseba: Janja Kristančič, tel. št.: (05) 73 10 120.

 

Razpisna dokumentacija:

Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi na internetni strani Občine Sežana.

Novice

arhiv novic

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. www.eu-skladi.si
 • Inkubator d.o.o. Sežana
  Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
 • Telefon: +386 5 7313 500
  Faks: +386 5 7313 501

  pišite nam