Javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Sežana za leto 2018

Rok za predložitev vlog je do vključno 30.3.2018
Institucija: Občina Sežana

Predmet razpisa:

Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana, in sicer:
 • sofinanciranje prve zaposlitve oz. pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1),
 • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) in
 • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3).

 

Vrednost razpisa:

Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2018 znaša 99.000 Eur, od tega za:

 • Ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oz. pripravništva v okvirni višini 23.000 Eur (višina sofinanciranja do 3.200 Eur),
 • Ukrep 2 spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini: 28.000 Eur (višina sofinanciranja do 4.000 Eur) in
 •  Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini: 48.000 Eur (višina sofinanciranja do 4.000 Eur).

 

Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na Občinski upravi - Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska cesta 4, kontaktna oseba: Janja Kristančič, tel. št.: (05) 73 10 120.

 

Razpisna dokumentacija:

Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi na internetni strani Občine Sežana.

Novice

arhiv novic

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. www.eu-skladi.si
 • Inkubator d.o.o. Sežana
  Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
 • Telefon: +386 5 7313 500
  Faks: +386 5 7313 501

  pišite nam