Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

Rok za oddajo vlog:2.10.2017 in 1.3.2018
Institucija: Spirit Slovenija

PDF datoteka: RD e poslovanje

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovnaja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:

 • elektronsko izmenjavo med partnerji
 • digitalizacijo nastopov na sejmih
 • spletne strani za tuje trge
 • spletne trgovine
 • produktno-prodajne videe
 • krepitev kompetenc - usposabljanja


Upravičenci: mikro in mala in srednje velika podjetja organizirana kot gospodarska družba, s.p. ali zadruga, z vsaj 1 zaposlenim in je starejše od 2 let od datuma oddaje vloge

Višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega razpisa, znaša 2.500.000 EUR, in sicer 1.700.000 Eur za Vzhodno kohezijsko regijo in 800.000 EUR za Zahodno kohezijsko regijo.

Stopnja sofinanciranja znaša do 70 % upravičenih stroškov na posamezno operacijo. Dodeljena sredstva posamezne operacije ne morejo biti nižja od 5.000 EUR in ne višja od 30.000 EUR.

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali od dne oddaje vloge, in izdatki, nastali do datuma zaključka operacije oziroma najkasneje do 1.10.2018.

 


 

Novice

arhiv novic

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. www.eu-skladi.si
 • Inkubator d.o.o. Sežana
  Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
 • Telefon: +386 5 7313 500
  Faks: +386 5 7313 501

  pišite nam