Subvencija za zaposlitev brezposelnih mladih do 30. leta starosti

Ponudbo lahko predložite od dne objave javnega povabila do porabe razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 1.6.2013
Institucija: Zavod RS za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje 12.7.2012 objavil javno povabilo PRVI IZZIV – program, ki omogoča subvencijo za zaposlitev brezposelnih mladih, ki še niso dopolnili 30 let.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavijo se lahko delodajalci (pravne ali fizične osebe).


Za sodelovanje na javnem povabilu morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imate zaposleno vsaj eno osebo oz. ste samozaposlena oseba,
 •  da z brezposelno osebo, ki jo nameravate zaposliti, v zadnjih 12 mesecih niste imeli sklenjene pogodbe o zaposlitvi,
 •  da imate poravnane vse obveznosti po pogodbah o dodelitvi sredstev aktivne politike zaposlovanja,
 •  da v zadnjih dveh letih niste kršili pogodbenih obveznosti pri izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja,
 •  da niste v postopku stečaja, prenehanja, prisilne poravnave ali likvidacije,
 •  da niste v postopku prestrukturiranja,
 •  da imate poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Sloveniji,
 •  da ste v zadnjih 6 mesecih izplačevali plače in obvezne prispevke zaposlenim v zakonskih ali pogodbenih rokih, itd.

Kaj vam omogoča povabilo?

Subvencijo za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let, ki so pri nas najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi.

 

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za najmanj 15 mesecev neprekinjeno in mora zajemati 3 mesece poskusnega dela.

 

Subvencija znaša 7.250 EUR in vsebuje:

 • 1. del: 2.250 EUR za poskusno dobo 3 mesecev (po 750 EUR za vsak mesec),
 •  2. del: 5.000 EUR za nadaljnjih 12 mesecev do izteka subvencionirane zaposlitve.

 

Za koliko oseb lahko pridobite subvencijo?

Na javno povabilo lahko oddate eno ali več ponudb. Pri tem je omejeno število možnih zaposlitev brezposelnih s pomočjo subvencije. Odvisno je od števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje ponudbe.

 

Če imate:

 • 1 prijavljenega – lahko pridobite subvencijo za zaposlitev največ 2 brezposelnih,
 •  2 do 5 prijavljenih – lahko pridobite subvencijo za zaposlitev največ 3 brezposelnih,
 •  6 ali več prijavljenih – lahko pridobite subvencijo za zaposlitev največ 5 brezposelnih

Kako se prijavite?

1. Prijavite prosto delovno mesto naši območni službi, ki je pristojna glede na vaš sedež. To storite po običajnem postopku, tako da uporabite eStoritve na naši spletni strani oziroma obrazec Prijava prostega delovnega mesta – PD (pri tem morate nujno upoštevati navodila iz javnega povabila). 

2. Izberete kandidata za zaposlitev izmed brezposelnih oseb, ki smo vam jih napotili glede na ciljne skupine povabila in zahteve delovnega mesta. 

3. Obvestite nas o izboru kandidata, kot je določeno v javnem povabilu. 

4. Predložite ponudbo na javno povabilo, za zaposlitev že izbranega kandidata s pomočjo subvencije. 

5. Podpišete pogodbo o dodelitvi subvencije z nami, potem ko je bila vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu. 

6. Sklenete delovno razmerje z izbranim kandidatom, potem ko je ta z nami podpisal pogodbo o vključitvi v program. 

7. Predložite nam zahtevek za izplačilo subvencije, skupaj z dokazili o zaposlitvi.

 

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite potem, ko ste izmed napotenih brezposelnih oseb izbrali ustreznega kandidata za prijavljeno prosto delovno mesto in nas obvestili o izboru.

 

Ponudbo lahko predložite od dne objave javnega povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do datuma, ki je naveden kot končni rok za predložitev ponudb: 1. 6. 2013.

 

Ponudbo predložite osebno ali po pošti na našo območno službo, ki je pristojna glede na vaš sedež.

 

Več informacij dobite na spletni strani: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=488

Novice

arhiv novic

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. www.eu-skladi.si
 • Inkubator d.o.o. Sežana
  Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
 • Telefon: +386 5 7313 500
  Faks: +386 5 7313 501

  pišite nam