Opis operacije

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO slogan

www.eu-skladi.si

Inkubator Sežana v sodelovanju z javno agencijo Spirit v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Slovenji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019« izvaja operacijo SIO-INKSEŽANA-2018-19. Aktivnosti v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za ciljne skupine v okviru subjektov inovativnega okolja, ki bodo z izvedbo aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa, oblikovali uravnoteženo programsko podporo za zagon, rast in razvoj podjetij ter s tem prispevali k:

 • povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
 • povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • premagovanju ovir hitro rastočih podjetij.

Cilj javnega razpisa je prispevati k spodbujanju nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene aktivnosti projekta, so:

 • inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci) in
 • nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti "start up".

 

V okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 nameravamo doseči naslednje rezultate:

 • prepoznati 40 inovativnih poslovnih idej,
 • zagnati in inkubirati 10 novih podjetij,
 • organizirati 14 promocijsko-motivacijskih in 20 tematskih dogodkov,
 • povečali število zaposlenih v regiji.

Trajanje projekta: 1.1.2018 - 31.12.2019

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
 • Inkubator d.o.o. Sežana
  Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
 • Telefon: +386 5 7313 500
  Faks: +386 5 7313 501

  pišite nam