Inkubator d.o.o.

Podjetniški inkubator je po definiciji Evropske Komisije:
Kraj, kjer so locirana novonastala podjetja na relativno omejenem prostoru. Osnovni namen inkubatorjev je povečanje možnosti rasti in stopnje preživetja teh podjetij z zagotovitvijo:

 • modularnih poslopij,
 • skupne tehnične infrastrukture,
 • managerske podpore in
 • podpornih storitev.

Glavni poudarek je na lokalnem razvoju in ustvarjanju delovnih mest.
V podjetniškem centru Inkubator d.o.o Sežana od ustanovitve leta 1992 sledimo zgoraj navedenemu namenu.

V dosedanji dejavnosti smo podjetnikom in novim podjetjem nudili 7.000 m2 modularno urejenih prostorov za proizvodnjo in storitve. Pomagali smo shoditi in zrasti okrog petdesetim podjetjem. Tista, ki so se »razpeljala« iz našega inkubatorja, so si zgradila skupno več kot 8.000 m2 lastnih poslovnih prostorov v mikro podjetniški coni, ki smo jo zgradili skupaj z Občino Sežana in manjšim prispevkom sklada Phare.

Precej podjetij nadaljuje tudi svojo postinkubacijsko obdobje v inkubatorju. Razpoložljivost velikega števila prostorov nam je omogočila, da smo večjemu številu podjetnikov nudili pomoč in podporo v celotnem ciklu začetne poslovne rasti od predinkubacije skozi inkubacijo do postinkubacijske faze. Na ta način Inkubator Sežana že poldrugo desetletje odigrava ključno vlogo v pospeševanju lokalnega gospodarskega razvoja.

V petnajstem letu svojega delovanja je odprl Inkubator novo, sodobno, tehnično vsestransko opremljeno poslopje Poslovno inovacijskega centra. Namenjeno je inovativnim podjetjem, inovatorjem in podjetnikom s svežimi zamislimi. Prednost za namestitev v njem imajo projekti s poudarjenim tržnim potencialom ter z visoko pričakovano dodano vrednostjo.

V njem so tudi prostori za izobraževanje in za specializirane storitve, ki bodo podpirale inovitivne postopke.

Skupaj z dosedanjimi prostori podjetniškega inkubatorja bomo podjetjem lahko nudili skoraj 10.000 m2 poslovnih površin ter nove storitve za podporo inovacijam.

Prostorske zmogljivosti in poslovne dejavnosti dosedanjega »klasičnega« inkubatorja in novega Poslovno inovacijskega centra:

INKUBATORPIC
 Površina: 7.000 m2 Površina: 3.000 m2
 24 podjetij 12 podjetij
 18 storitveno - pisarniških enot 23 pisarn-laboratorijev
 21 proizvodnih enot 6 proizvodnih enot
 Okrepčevalnica 5 učilnic
  Seminarska soba
  Konferenčna dvorana
  7 skladiščnih prostorov



Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
 • Inkubator d.o.o. Sežana
  Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
 • Telefon: +386 5 7313 500
  Faks: +386 5 7313 501

  pišite nam