PIC

Po definiciji EBN, Evropskega združenja poslovno inovacijskih centrov, je PIC:
Podporna organizacija za inovativna mala in srednja podjetja ter podjetnike, inkubator posvečen inovacijam, ki prispeva k regionalnemu in lokalnemu razvoju z ustvarjanjem novih inovativnih podjetij in inovativnih projektov v obstoječih malih in srednjih podjetjih.

Poslovno inovacijski centri so uradno priznani s strani Evropske Komisije na podlagi posebne sheme certificiranja in kontrole kvalitete delovanja.

Da bi lahko koristil skupna orodja in storitve evropske mreže EBN je Inkubator Sežana v letu 2006 pristopil med pridružene člane EBN.

Poslovno inovacijski center - PIC Sežana predstavlja nadgradnjo podjetniškega inkubatorja z novo vsebino. Novi center, odprt v avgustu 2006, je po vsebini mešanica tehnološkega inkubatorja, inovacijskega centra in pospeševalca internacionalizacije.
Poslanstvo našega PIC v par besedah: regionalni inovacijski instrument za gospodarski razvoj na Primorskem, z vizijo, postati priznan in ugleden polnopravni član EBN mreže.

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
  • Inkubator d.o.o. Sežana
    Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
  • Telefon: +386 5 7313 500
    Faks: +386 5 7313 501

    pišite nam