PIC

Poslovno inovacijski center zajema prostore v novozgrajeni stavbi in sicer večje delavnice/laboratorije v pritličju (okrog 85 m2), manjše laboratorije in pisarne v nadstropjih, kjer so tudi sejna soba, seminarska soba ter konferenčna dvorana. V drugem nadstropju se nahajajo upravni prostori Inkubatorja. Skladiščne enote so zagotovljene v sosednji stavbi, kjer se nahaja tudi restavracija. Pri načrtovanju stavbe so bili upoštevani nekateri sodobni principi ekološke gradnje: toplotna črpalka, ploskovno ogrevanje/hlajenje, senčenje stavbe, možnost priključitve sončnih kolektorjev.

Pritličje

pic pritlicje

1. nadstropje

pic prvo nadstropje

2. nadstropje

pic drugo nadstropje

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
  • Inkubator d.o.o. Sežana
    Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
  • Telefon: +386 5 7313 500
    Faks: +386 5 7313 501

    pišite nam