Storitve

Glavni namen podjetniškega inkubatorja je pomagati novim podjetjem k poslovnemu uspehu in posledično k ustvarjanju bogastva in možnosti novih zaposlitev. Glede na ta namen smo v inkubatorju poleg fleksibilnih prostorov nudili podjetnikom večino tistih storitev, ki jih predvsem v začetni fazi razvoja podjetja ne obvladajo sami.
Pri tem je bil poseben poudarek na finančnem svetovanju, poslovnem planiranju in povezovanju ter trženju. S prehodom v novo fazo razvoja z izgradnjo poslovno inovacijskega centra smo paket storitev nadgradili in procese inkubiranja razširili na postopke inoviranja.

PIC nudi poleg novih proizvodnih, laboratorijskih in pisarniških prostorov ter skupnih prostorov za srečanja in usposabljanja sistem storitev, ki pokrivajo naslednja področja:

 • analiza in ovrednotenje tehnoloških, tržnih in finančnih vidikov projekta,
 • paket storitev za razvijanje podjetniškega strokovnega znanja,
 • pomoč pri pripravi poslovnih načrtov,
 • pridobivanje finančnih sredstev,
 • strokovno spremljanje podjetij v prvih letih razvoja,
 • vzpostavljanje povezav med podjetji in centri znanja,
 • čezmejno sodelovanje na področju internacionalizacije malih in srednjih podjetij,
 • vnašanje inovativnosti v obstoječa podjetja v regiji.

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.
 • Inkubator d.o.o. Sežana
  Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
 • Telefon: +386 5 7313 500
  Faks: +386 5 7313 501

  pišite nam