Storitve

Glavni namen podjetniškega inkubatorja je pomagati novim podjetjem k poslovnemu uspehu in posledično k ustvarjanju bogastva in možnosti novih zaposlitev. Glede na ta namen smo v inkubatorju poleg fleksibilnih prostorov nudili podjetnikom večino tistih storitev, ki jih predvsem v začetni fazi razvoja podjetja ne obvladajo sami.
Pri tem je bil poseben poudarek na finančnem svetovanju, poslovnem planiranju in povezovanju ter trženju. S prehodom v novo fazo razvoja z izgradnjo poslovno inovacijskega centra smo paket storitev nadgradili in procese inkubiranja razširili na postopke inoviranja.

PIC nudi poleg novih proizvodnih, laboratorijskih in pisarniških prostorov ter skupnih prostorov za srečanja in usposabljanja sistem storitev, ki pokrivajo naslednja področja:

 • analiza in ovrednotenje tehnoloških, tržnih in finančnih vidikov projekta,
 • paket storitev za razvijanje podjetniškega strokovnega znanja,
 • pomoč pri pripravi poslovnih načrtov,
 • pridobivanje finančnih sredstev,
 • strokovno spremljanje podjetij v prvih letih razvoja,
 • vzpostavljanje povezav med podjetji in centri znanja,
 • čezmejno sodelovanje na področju internacionalizacije malih in srednjih podjetij,
 • vnašanje inovativnosti v obstoječa podjetja v regiji.

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji. www.eu-skladi.si
 • Inkubator d.o.o. Sežana
  Kraška ulica 2, 6210 Sežana Slovenija
 • Telefon: +386 5 7313 500
  Faks: +386 5 7313 501

  pišite nam